Istentiszteleti

rend

269 501 162 511 321 329 355 520

269. Itt az Isten köztünk

Itt az Isten köztünk, Hőn imádva, félve, Jertek, járuljunk elébe! Itt van a középen; Minden csendre térve, Hulljon, ím' előtte térdre. Ki ahol Róla szól, Megalázva ismét Adja át a szívét!

2. Itt az Isten köztünk! Kit, ha éj, ha nap jár, Szent Chérubok serge szolgál. "Szent, szent!" zengve zengi Angyalok danája, Hogyha ezt a fényt imádja. Halld, Urunk, szózatunk, Ha mi is csekélyek, Áldozunk tenéked!

3. Elvetjük magunktól Mind, ami hiúság, Mit a föld élvet s gyönyört ád. Itt a terv, a szándék, Testünk, lelkünk, éltünk, Mindent a kezedbe tészünk! Légy Te csak egymagad Istenünk, Királyunk; Téged kell imádnunk!

4. Át meg át jársz mindent! Legdicsőbb sugárid Szórd, Uram, arcomra váltig! Mint a kisvirágnak Kelyhe is kitárul Csöndben él a napsugárbul, Hagyd nekem csendesen Fényed befogadni Téged hatni, hagyni!

5. Jöjj, lakozzál bennem! Hadd legyen mar itt lenn Boldog templomoddá lelkem! Jöjj, ki oly közel vagy, Dicsőülj meg bennem, Hogy Téged imádjon lelkem! Hol vagyok, itt vagy ott, Mindig látva Téged - Oh, hadd hajtok térdet!

501. Királyi zászló jár elöl

Királyi zászló jár elöl, Keresztfa titka tündököl, Melyen az élet halni szállt, S megtörte holta a halált.

2. Kegyetlen lándzsa verte át Gonosz vasával oldalát, S mely szennyet, vétket eltörölt: Belőle víz és vér ömölt.

3. Az ősi jóslat, ím, betelt, Mit a hű Dávid énekelt: "Az Úr, halljátok, nemzetek, Kereszten trónol köztetek."

4. Rajtad tündöklik, drága fa, Királyi vérnek bíbora. Ó, választott jeles faág, Ki szent testét karoltad át!

5. Világ bűnének zálogát Te hordoztad, te boldog ág. Az ellenség gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta szét.

6. Szentháromság, dicsérjenek, Üdvösség kútja, mindenek! Legyen győzelmünk, add meg ezt, A diadalmas szent kereszt!

162. Jézus én bizodalmam

Jézus én bizodalmam, Örök életre vezérem, Őbenne van nyugalmam, Mert vele azt mind elérem, Ami itt vigasztalhat, S holtomban boldogíthat.

2. Jézus, Üdvözítőm él, Vele együtt én is élek. Szebb hazám van Istennél. Mért csüggednél, bágyadt lélek? Híveit ő nem hagyja. Sőt mind magához vonja.

3. Hozzákötött engemet Szent reményem minden szála; Hozzáfűzte lelkemet Sírig a hit és a hála. Nem szakít el tőle már Sem élet, sem a halál!

4. Föld porából vett porom Végórámmal porba tér meg; De föltámaszt egykoron Üdvözítőm, s nála élek, Hol látássá lesz a hit, Mely örökké üdvözít.

5. Ami itt fáj és epeszt, Ott meggyógyul és megenyhül. Megkönnyebbül a kereszt, Nem hull könnyzápor szememből. Itt a sírba hervadok, Ott többé meg nem halok.

6. Hívek, ama szép hazát Már e földön keressétek, Az üdv Hajnalcsillagát* Már e testben kövessétek! Ahol a ti kincsetek, Ott legyen a szívetek!

511. Krisztus, virágunk, Szép termő águnk

Krisztus, virágunk, Szép termő águnk. Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk!

2. Felragyog fényünk, Krisztus reményünk. Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk!

3. Jézusnak éljünk, Semmit ne féljünk! Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk!

4. Boldogság véled Földön az élet. Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk!

5. Ha véled járunk, Jó halált várunk. Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk!

6. Dicsőség légyen Istennek égben! Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk!

321. Bízom benned, Uram Jézus

Bízom benned, Uram Jézus, Benned bízom egyedül. Kit kegyelmed árja hordoz, Az bizton üdvözül,

Refrén Bízom benned, Uram Jézus, Te nagy kegyelmű, drága, hű Megváltó, Én bízom benned, Uram Jézus, Igéd biztat reá.

2. Mint a pásztor gyenge bárányt, Úgy vezet folyvást kezed Annak, aki rád tekint csak, Elesni nem lehet. Ref

3. Gondot is viselsz Te rólam, Hordod minden terhemet, Hogyne bízna, szívem abban Ki engem úgy szeret. Ref

4. Bízom benned, Uram Jézus! Add, hogy mindig így legyen, Bízzam benned bármi érjen És bízzam szüntelen. Ref

329. Jézus, te égi szép

Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, Legszentebb énnekem e föld ölén! Benned van irgalom, Erőd magasztalom, Terólad zeng dalom, ragyogj felém!

2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj, Míg ő hord karjain, hű Mestered! Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, Töröld le könnyedet: Jézus szeret!

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet! Vezérelj így magad, mutasd meg utadat, Idegen tájakon jár gyermeked.

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen Fényedből fénysugár az életem, Míg a homályon át a lelkem otthonát, Világosságodat elérhetem.

355. Menj, elöl Urunk

Menj, elöl Urunk, Merre indulunk. Ím, előttünk áll az élet, Hadd, kövessünk benne Téged, Míg majd szent kezed Mennybe fölvezet.

2. Adj bátor szívet, Hogy legyünk hívek! Így ha terhet kell, viselnünk Még sem ejt panaszt a nyelvünk, S bár nehéz utunk, Hozzád így jutunk.

3. Hogyha szívünk majd Önsebétől sajg, Vagy ha mások búja éget, Adj türelmet, békességet,Óh, taníts tehát Föltekintni Rád!

4. Kisérd lépteink Éltünk végéig, S hogyha roskadozna lábunk, Benned támaszt hadd találunk, Míg csak tart az út S akkor nyiss kaput!

520. Isten élő Lelke, jöjj

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem és a szám! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!

3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, Jézusommal légyek egy már e földön lent! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat! (2×)

Ének újtain nyissad meg titkaid! (2×)

Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat!

Hála útjain nyissad meg titkaid! (2×)

Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat!

Hitnek útjain nyissad meg titkaid! (2×)

Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat!

Könyörgés útjain nyissad meg titkaid! (2×)

Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat!

Reménység útjain nyissad meg titkaid! (2×)

Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat!